Sosyal 6-7. Sınıf Yeni Ödev Konuları

(1/12) > >>

maresal:
 Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Ödev Konuları

1. Türk bilim adamlarının hayatı ve bilimsel çalışmaları hakkında araştırma (Harezmi,El-Biruni, Farabi, İbn-i Sina,Ali Kuşçu,Uluğ Bey,Erzurumlu İbrahim Hakkı....)
2. Tüketici hakları Derneğinin tanıtımı(Derneğin kuruluşu, amaçları, görevleri, tüketici hakları konusundaki etkinliği ve gerçekleştirdiği etkinlikleri araştırma- proje/sunum)
3. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun tanıtımı ve Atatürk ile bağlantısını araştırma
4. Bir turizm acentesinde rehber olarak çalışmaktasınız. Ankara’yı tanıtan bir gezi programı hazırlayınız.
5. “Tarihi İpek Yolu” maketi hazırlama (Sert karton üzerine renkli oyun hamurları veya renkli kağıtlar kullanarak yapılacak çalışmada şehir merkezleri, ülkeler, dağ, deniz ve ırmaklar uygun renkler seçilerek gösterilecek, isimleri mutlaka belirtilecektir.
6. Türk Ordusunun büyük bölümünü oluşturan Kara kuvvetlerinde yer alan askeri rütbeleri araştırarak maket yada sunum hazırlama ve Hun Türklerindeki ordu sisteminde yer alan rütbelerle benzerliklerini araştırma.
7. Orhun Yazıtlarını, yazıtlarda yer alan metinleri ve bu metinlerin Türk Devlet hayatındaki önemini araştırınız. (Sunum)
8. HZ. Muhammed(sav)’in hayatını ve dört halife dönemini araştırınız.()sunum)
9.Karahanlı Devleti dönemi Türk bilim adamlarından Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacip’in hayatlarını ve eserlerini, eserlerinin Türk kültür hayatı açısından önemini araştırınız.(sunum)
10. Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk’ün hayatını ve Nizamiye Medreselerini( kuruluş amaçlarını, okutulan dersler ve kurulduğu merkezler) araştırınız.
11. Geçmişten günümüze Türk müziğinde var olan Türk asıllı (sazlar ve çalgılar) müzik aletlerini araştırınız. Bir tanesinin maketini yapınız.
12. Bir zeytinyağı fabrikası kurmayı düşünüyorsunuz. Türkiye’nin nerelerinde ve hangi koşullarda kurulacağını belirten bir araştırma raporu hazırlayınız.. Araştırmanız raporunuzda hammadde, ulaşım, pazarlama, iletişim ve işgücü teminini göz önünde bulundurunuz.
13. Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri olan G.A.P’ın tarihi sürecini, planlanan yatırımları ve türk ekonomisine sağlayacağı yararları araştırınız.
14. Meslek araştırması (herhangi bir meslek dalını seçerek bu konuda hizmet veren kişilerle yazılı ve görüntülü röportaj yapılması fotoğraflar çekilmesi, mesleğin eğitim boyutunun araştırılması, mesleğin sosyal hayata katkısı ve incelikleri )
15. Türk Dünyası’nda yer alan bugünkü devletlerin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik hayatlarının incelenmesi ve bir tanesi ile ilgili poster hazırlama

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Ödev Konuları

1. Ülkemizde RTÜK’ün kuruluş amaçlarını, çalışmalarını ve sosyal hayatımıza sağladığı yararları araştırınız.(RTÜK yetkilileri ile görüşme röportaj )
2. Günümüzdeki ve geçmişteki iletişim araçlarını karşılaştırarak, günümüz kitle iletişim araçlarından televizyonun yeri ve önemini anlatan bir makale yazınız.
3. Başkent Ankara’yı tanıtan bir kitapçık hazırlayınız.
4. Türkiye’de yapılan nüfus sayımlarını araştırınız. Nüfus sayımları ile hangi verilerin elde edildiğini ve bu verilerin nerelerde kullanıldığını açıklayınız.
5. Ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumlarının (SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı) kuruluş amaçlarını, toplum hayatı açısından gerekliliğini ve önemini araştırınız.(sunum)
6. Türkiye Selçuklu Döneminden kalma tarihi eserlerin özellikleri, tarihçesi ve resimlerinin yer aldığı bir albüm hazırlayınız.
7. Osmanlı Ordu Yapısı( Orduyu oluşturan birimleri, asker yetiştirme usulleri, askeri kıyafetler ve Tımar Sistemi) hakkında kitapçık hazırlayınız.
8. Osmanlı Devlet Yapısı ( İdari yapı, Divan-ı Hümayun, padişah, vezirler, nişancı, defterdar, kazasker, Şeyhülislam vs.) ile ilgili araştırma yaparak kitapçık hazırlayınız.
9. Osmanlı Padişahları( resimleri, kısa tanıtımları ve yaptıkları önemli işler, yenilikler) hakkında araştırma yaparak albüm hazırlayınız.(sunum)
10.Vakıfların tarihçesini, toplum hayatına etkileri ve katkılarını araştırınız. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen Darü’l-Aceze’yi tanıtınız.(sunum)
11. Ahi Teşkilatı(yapısı, kuruluş amaçları,  Anadolu’daki toplum hayatına ve ekonomik yapıya etkileri) araştırma yapınız.(sunum)
12. Geçmişten günümüze Türk Bilim Adamlarından( hayatı, bilimsel çalışmaları) 10 tanesi hakkında bir kitapçık hazırlayınız.
13. Çanakkale Savaşları hakkında araştırma yaparak bir sunum hazırlayınız.

Ankara Yenimahalle Hazar İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmenleri İsmail KANDEMİR/Nurşen KAYTANCI

 

altunca:
TEŞEKKÜRLER

bilgekaan:
cok saolun ..ıyı konular

hamza41:
çok ıyı,teşekkürler

muzaffer:
teşekkürler

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa