Sosyal Bilgiler DEV Paylaşım Alanı
Duyurular: "Sosyal Bilgiler DEV Paylaşım Alanı" 2017-2018 öğretim yılında tüm öğretmen arkadaşlara başarılar diler...
 
*
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun. 17 Ekim 2017 Salı, 13:21:23


Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz


Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sosyal Bilgiler 7 II. Dönem I. Yazılı  (Okunma Sayısı 9662 defa)
Administrator
İşi : Öğretmen
Nerden : Gaziantep
Mesaj Sayısı : 719
Konu Sayısı : 329
Üye No : 4
Rep Gücü : 1005
Offline Offline

WWW
« : 10 Mart 2007 Cumartesi, 14:21:50 »

Sosyal Bilgiler 7 II. Dönem I. Yazılı
Gönderen: Kadir ÖZDEMİR

   
Alıntı

2006/2007 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ŞALPAZARI  MERKEZ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 7/C SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI SORULARI         
………./03/2007        SÜRE:40 dakika
            
     1. Aşağıdakilerden hangisi15 ve 16.yy.da Avrupa’da meydana gelen sanat,edebiyat ve Bilim  alanında ki yenilik hareketlerine verilen isimdir?
A)Rönesans
B)Reform
C)Aydınlanma Çağı
D)Sanayi İnkılabı 
   
2.   Yeni Çağ’da Avrupa’da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı maliyesini olumsuz yönde etkilemiştir?

A)    Coğrafi keşifler
B)    Reform hareketleri
C)    Rönesans hareketleri
D)    Aydınlanma çağının başlaması

        3.  Aşağıdakilerden hangisi, Reform hareketleri sonuncunda Avrupa da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?
  A)Ortadoksluk                 B)Anglikanizm         
  C)Protestanlık                 D)Kalvenizm

      4.  16. Yüzyıl da Avrupa’da başlayan Reform hareketi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A) İtalya          B) Almanya      C) Fransa           D) İngiltere

5.   Duraklama Döneminde Osmanlı ekonomisinin giderek bozulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenlerden değildir?

A)Savaşların uzun sürmesi
B)Sarayın lüks ve israf içinde olması
C)Sık sık padişah değişmesi ve ödenen cülus bahşişlerinin artması
D)Vergi gelirlerinin artması
   
     6.  Osmanlı Devletinde 18.yy.da Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve Patrona Halil İsyanı  ile sona eren döneme ne ad verilir?

A)Lale Devri                                       B)Tanzimat Devri C)Köprülüler Devri                       D)Duraklama Devri

7. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çizilen sınırlar günümüzde de geçerliliğini korumaktadır?

A)   Hotin antlaşması
B)   Bucaş antlaşması
C)   Kasr-ı şirin antlaşması
D)   Karlofça antlaşması

       8. –Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği.
-Ticaret yollarının Müslümanların elinde olması.
Bu iki olayın ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Coğrafi Keşiflerin meydana gelmesi.
B)Fransız İhtilalinin başlaması.
C)Sanayi İnkılabının gerçekleşmesi.
D)Haçlı Seferlerinin düzenlenmesi.


            
9. Reform hareketleri sonucunda;
-Almanya’da protestanlık
-Fransa’da kalvenizm
-İskoçya’da presbiteryen
-İngiltere’de angilikanizm
sadece bu bilgilere göre Avrupa devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Almanya’da mezhep savaşları çıkmıştır.
B)Katolik kilisesi güç kazanmıştır.
C)Rönesans hareketleri doğmuştur.
D)Avrupa’daki mezhep birliği bozulmuştur.

    10.  Yeni Çağda Avrupalı Kralların barutu öncelikle kime karşı kullandıkları söylenebilir?

A)Osmanlılara                        B)Derebeylere
      C)Araplara                            D)İsyancılara

     11.       I- Akdeniz limanları önemini kaybetti.
                 II- Edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanında gelişmeler oldu.
                 III- Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı.
   Yukarıda verilen gelişmeler Yeni Çağ’da sırasıyla hangi olayların sonucunda ortaya çıktı?

A)   Coğrafi keşifler-Rönesans-Reform
B)   Rönesans-Reform- Coğrafi keşifler
C)   Reform- Rönesans- Coğrafi keşifler
D)   Coğrafi keşifler- Reform-Rönesans

     12. Osmanlı Devleti aşağıdaki dönemlerden hangisinde batı tarzında yeniliklere başlamıştır?

     A) Lale Devri                      B) III. Selim Devri     
    C) Tanzimat Devri              D) Meşrutiyet Devri

     13.Nizam-ı Cedit Ordusu hangi padişah zamanında kurulmuştur?
A) I. Mahmut                    B) II. Mahmut                          C)     II. Mehmet                          D) III. Selim

      14.           I. Zitvatoruk Antlaşması
                      II.Vasvar Antlaşması
                      III.Kasr-ı Şirin Antlaşması
                      IV.Hotin Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi Avusturya ile imzalanmıştır?

A)I ve II              C)III ve IV
B)II ve IV            D)II ve III

     15.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ nin duraklamasının iç nedenlerinden biri değildir?

A)Yargı sisteminin bozulması
B)İç isyanların yaygınlaşması
C)Sınırların güçlü ülkelere ulaşması
D)Para ayarının düşmesi

16.    *Kırım bağımsız olmuştur
         *Rusya elçi bulundurma hakkını elde etmiştir
         *Osmanlı Devleti kapitülasyon vermiştir

Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Pasarofça Antlaşması
B)Küçük Kaynarca Antlaşması
C)Prut Antlaşması
D)Belgrat Antlaşması

17.  III. Selim’ in aşağıdaki ıslahatlarından hangisi , dış siyasete önem verdiğinin bir göstergesidir?

A)Önemli Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması
B)Avrupa’ da yazılmış bazı teknik kitapları Türkçe’ye çevrilmesi
C)Nizam-ı Cedit Ordusu’ nun kurulması
D)Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi

18.     Osmanlı Devletinde bir takım şartlar ileri sürerek sadrazam olan devlet adamı kimdir?

 A)Köprülü Mehmet Paşa           
 B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
 C)Amcazade Hüseyin Paşa       
 D)Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

19.  Osmanlı Devletinin elinden çıkan ilk müslüman toprak parçası hangisidir?

    A)Azak        B)Kırım      C)Bosna                 D)Eflak

20. Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmış ilk antlaşma hangisidir?

A)Kasr-ı Şirin Antlaşması
B)Ferhat Paşa Antlaşması
C)Nasuh Paşa Antlaşması
D)Amasya Antlaşması

NOT:HER SORU 5(BEŞ) PUANDIR.

HEPİNİZE BAŞARILAR……..


PUAN   NOT
CEVAP ANAHTARI
1-   A   B   C   D
2-   A   B   C   D
3-   A   B   C   D
4-   A   B   C   D
5-   A   B   C   D
6-   A   B   C   D
7-   A   B   C   D
8-   A   B   C   D
9-   A   B   C   D
10-   A   B   C   D
11-   A   B   C   D
12-   A   B   C   D
13-   A   B   C   D
14-   A   B   C   D
15-   A   B   C   D
16-   A   B   C   D
17-   A   B   C   D
18-   A   B   C   D
19-   A   B   C   D
20-   A   B   C   D

   DOĞRU:…………………………....
  YANLIŞ:……………………………..
  BOŞ     : …………………………….

                 Kadir Özdemir
                                                 Sosyal bilgiler öğretmeni


Sosyal Bilgiler 7 II. Dönem I. Yazılı
Gönderen:Kuzey BATUR

   

Alıntı
Adı ve Soyadı:                                            Kapaklı Gazi İlköğretim Okulu  7.Sınıf Sosyal  Bilgiler
      Numarası :                                            Dersi  II. Dönem 1.Yazılı Sınavı
             Sınıfı:                                                                     SORULAR
                                                                                          A GRUBU
 AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA UYGUN AÇIKLAMALARI YAZINIZ( HERBİRİ 3 PUANDIR)
      1) Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla kale ve surların ne kadar kuvvetli olursa olsun top gülleleriyle   yıkılabileceği anlaşıldı.Derebeylikler ortadan kalktı ……………………….güçlendi.

      2) Coğrafi Keşiflerin en önemli nedeni …………….  ve …………………..yollarının Türk ve   Müslümanların    elinde olmasıdır.

     3)  Çinliler ve Türkler ipek ve pamuktan kağıt yapıyorlardı.Avrupa’da ise bunlar pahalı olduğu için odun hamuru denilen ………………………..dan kağıt yapmayı öğrendiler

     4) Alman Jan…………………   kolay kolay bozulmayan hareketli harfler ile bugünkü matbaayı bulmuştur.

     5) …………………..nın bulunmasına kadar gemiciler denizlere ve okyanuslara açılamıyorlar kıyılardan gidiyorlardı.

     6) Reform Hareketleri başlamadan önce Avrupa’da ……………………    ve ……………………..mezhepleri
     yer alıyordu.

     7) Sanayi İnkılabı 18.yüzyılda ilk olarak  enerji kaynağı çok olduğu için …………………..’de başlamıştır.

      Karizmatik 1639 yılında  İranlılarla yapılan …………………………      Antlaşması ile günümüzdeki Türkiye-İran sınırı   büyük  ölçüde çizilmiştir.

     9) II.Viyana Kuşatması sırasında Haçlılar , Türkleri Avrupa’dan tamamen atmak için birleşip Avusturya,Venedik,Malta,Lehistan ve Rusya ile Kutsal…………………………..’ı kurdular.

10)IV. Murat kalıcı ıslahatlar yapmak için zamanın ileri gelen devlet adamlarından rapor aldı.Bunların en önemlisi ………………………..’in hazırladığı rapordur.Bu raporunda devletin gerileme nedenleri ve çözüm yollarına yer verilmekteydi.

11) …………………………., devletin gelir ve giderlerini gösteren bir bütçe hazırladı.Gereksiz bütün masrafları kıstı.Ancak çıkarları zarar görenlerin kışkırtmaları sonucunda öldürüldü.

     12)
     13) Lale Devri 1718………………..Antlaşması ile başlar.1730……………………………..İsyanı ile son bulur.

     14)
     15)

    AŞAĞIDAKİ SORULARI ARKA SAYFAYA CEVAPLANDIRINIZ !!!!!!!!

    16)Kağıdın bollaşıp matbaanın bulunmasıyla ortaya çıkan sonuçlar nelerdir? (10 PUAN)

    17)Reform Hareketleri’nin nedenleri nelerdir? (Maddeler halinde) (10 PUAN)
 
    18)Lale Devri’nde hangi yenilikler yapılmıştır.( Maddeler halinde) (15 PUAN)
 
    19)
    20)

Kuzey BATUR                                      BAŞARILAR DİLERİM
Sosyal Bilgiler Öğretmeni


Sosyal Bilgiler 7 II. Dönem I. Yazılı
Gönderen: Gülçin ARSLAN

   


Alıntı
Adı:   Soyadı:        No:                                                                   PUAN:

2006\2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 17 AĞUSTOS İ.Ö.O. II. DÖNEM 7/A SINIFI I.SOS.BİL. DERSİ YAZILISIDIR
A GRUBU

1.   Aşağıdakilerden hangisi, coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
a   Hristiyanlık yeni dağılma alanları buldu.
b   Yeni ticaret yolları bulundu.
c   Reformun doğmasına ortam hazırlamıştır
d   Yeni bitkiler ve hayvan türleri ortaya çıkmıştır.

2.   Aşağıda bazı olaylar ve bu olaylara bağlı olarak meydana gelen gelişmelere yer verilmiştir?
Bu gelişmelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

a   Pusulanın kullanılması: Coğrafi keşiflerin gerçekleşmesi
b   Buhar gücünün kullanılması: Sanayi inkılâbının başlaması
c   Barutun ateşli silahlarda kullanılması: Krallıkların yerini derebeylerin alması
d   Kağıt ve matbaanın kullanılması: Rönesans ve Reform hareketlerinin gerçekleşmesi

3.   I.Reform
      II. Rönesans
      III. Coğrafi keşifler
      IV. Sanayi inkılâbı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a   II-I-III-IV
b   III-II-I-IV
c   I-II-III-IV
d   III-I-II-IV

4.   Aşağıdakilerden hangisi Reform’un sonucunda ortaya çıkan bir gelişme değildir?
a   Avrupa’da mezhep birliği sağlandı
b   Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda kaldı.
c   Avrupa’da eğitim öğretim dinin etkisinden kurtuldu
d   Kilisenin malları yağmalandı.

5.   Aşağıdakilerden hangisi, doğuda en geniş sınırlarımıza ulaştığımız antlaşmadır?
a   Ferhat Paşa Antlaşması
b   Serav Antlaşması
c   Ahmet Paşa Antlaşması
d   Kasr-ı Şirin Antlaşması

6.   – Rusya, ilk kez Karadeniz’e inme imkanı buldu.
-  Osmanlı Devleti, ilk defa toprak kaybına uğradı.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki anlaşmalardan hangisine aittir?
a   Prut- Karlofça
b   İstanbul- Vasvar
c   Prut - Vasvar
d   İstanbul-Karlofça
7.   II. Viyana kuşatmasının başarısız olması sonucunda Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupalıların oluşturduğu Kutsal İttifak’a aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
a   Rusya               c  Fransa
b   Venedik           d  Lehistan

8.   Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda (Duraklama Dönemi) görülen iç isyanların sonuçları arasında yer almaz ?
a   Hanedan değişikliğinin olması
b   Devlet merkezinde otoritenin sarsılması
c   Köylüler topraklarını terk ettiler
d   Anadolu’da ve merkezde ekonomik hayat durgunlaştı.

9.   Aşağıdakilerden hangisi, Karlofça Antlaşması’na göre Avusturya’ya verilen yerlerden biri değildir?
a   Macaristan
b   Erdel
c   Mora
d   Hırvatistan’ın bir bölümü
10.   Aşağıdakilerden hangisi, 17. yüzyıl ıslahatçılarından biri değildir?
a   Genç Osman
b   IV. Murat
c   Tarhuncu Ahmet Paşa
d   I. Mahmut

11.   –Koçi Bey’e rapor hazırlatmıştır
-İçki ve Tütün yasağı getirmiştir
-Gece 12’den sonra sokağa çıkma yasağı getirmiştir.
 Yukarıdaki yenilikler kim tarafından yapılmıştır?
a    Tarhuncu Ahmet Paşa
b   Genç Osman
c   I. Abdülhamit
d   IV. Murat
12.   Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerinde Üstünlük kazandığı ve üstünlüğünün sona erdiği antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a   Pasarofça- Belgrat
b   İstanbul- Zitvatorok
c   Zitvatorok- Vasvar
d   Vasvar-Karlofça

13.   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklamasında etkili olan olaylardan biri değildir?
a   Maliyenin bozulması
b   Çeşitli alanlarda ıslahatların yapılması
c   İstanbul, Anadolu ve Eyaletlerde sık sık isyanların çıkması
d   Hükümdarların iyi yetişmemesi ve çoğunun çocuk yaşta olması

14.   Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdaki şartlarından hangisi Karadeniz’de Osmanlı egemenliğinin zayıflamasının göstergesidir?
a   Ruslar’a kapitülasyonlar verilecek
b   Rusya, İstanbul’da temsilci bulunduracak
c   Kırım Hanlığı’nın bağımsızlığı sağlanacak
d   Ruslar istediği yerde konsolosluk açabilecek

15.   Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda askeri alanda yaptığı ıslahatlardan biri değildir?
a     Sekban-ı Cedit Ocağı’nın kurulması
b    Kara Mühendishanesi’nin açılması
c    Deniz  Mühendishanesi’nin açılması
d    Nizam- Cedit Ocağının kurulması

16.   Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda Batı’nın eğitim sisteminden etkilenerek Kara Mühendishanesi, Deniz Mühendishanesi, Harbiye, Tıbbiye gibi okullar açmıştır.
Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin hangi alanda batılılaşmaya önem verdiğini gösterir?
a   Yönetim
b   Ekonomi
c   Askeri
d   Hukuk

17.   Lale Devri’ndeki ıslahatlardan hangisi, Türk toplumunun eğitimine katkı sağlamada diğerlerine göre daha etkili olmuştur?
a   İtfaiye bölüğünün oluşturulması
b   Çiniciliğin yeniden geliştirilmesi
c   Matbaanın ve kâğıt fabrikalarının kurulması
d   Kumaş fabrikasının kurulması

18.   Lale Devri ıslahatlarından bazıları şunlardır:
o   İlk kez çiçek aşısı uygulanması
o   İtfaiye bölüğünün oluşturulması
o   İstanbul’da kumaş fabrikasının açılması
o   Çeşitli eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi
Bu bilgilere göre, aşağıdaki alanlardan hangisinde yeniliklere girişildiği söylenemez?
a   Sağlık             c  Ticaret
b   Kültür       d Askerlik

19.   Aşağıdakilerden hangisi, 18. yüzyıl ıslahatçılarından biri değildir?
a   I.Mahmut
b   I.Abdülhamit
c   IV. Murat
d   III. Selim

20.   Kara mühendishanesi kim tarafından açılmıştır?
 a  II. Osman(Genç Osman)
  b  I. Mahmut
  c III. Mustafa
  d I Abdülhamit

SORU:Fransız İhtilali’nin nedenlerini yazınız.

Başarılar Dilerim
Gülçin ARSLAN

NOT:Çoktan seçmeli sorular 4 p,klasik soru 20 p.


Sosyal Bilgiler 7 II. Dönem I. Yazılı
Gönderen: Mimar Sinan İÖO

   


Alıntı
MİMAR SİNAN İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ     
7. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI TEST SORULARI

ADI VE SOYADI:                                                   
SINIF VE NUMARASI:

 
1-   Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1606 yılında imzalanan Zigvatoruk Antlaşmasına göre; Avusturya imparatoru, protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayılacaktı.
   Bu durumun oluşturduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki savaşlara son verilmiştir.
B)   Osmanlı Devletinin Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğü sona ermiştir.
C)   Avusturya’dan alınan vergilerden vazgeçilmiştir.
D)   Osmanlı’nın yenilebileceği anlaşılmıştır.

2-   Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana Kuşatmasının başarısız olması üzerine Papa’nın gayretleriyle kurulan “Kutsal İttifak” devletlerinden değildir?
A)Venedik         B) Avusturya
C) Fransa         D) Rusya

3-   Osmanlı Devleti ile İran arsında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşmasının en önemli sonucudur?
A)   Bağdat Osmanlılara bırakılmıştır.
B)   Doğu Anadolu’daki topraklarımız güvence altına alınmıştır.
C)   Anadolu’daki Şii tehlikesi sona ermiştir.
D)   Bugünkü Türkiye- İran sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.

4-       I- Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.
      II- Osmanlı Devletinde “Gerileme Dönemi”ni başlatan antlaşmadır.
      III- Rusya’nın ilk kez Karadeniz’de liman kazandığı antlaşmadır.
Yukarıdakilerden hangileri 1699 Karlofça Antlaşması’nın özelliklerindendir?
A) I ve II       B) I ve III    
C) II ve III       D) I, II ve III

5-   Aşağıdakilerden hangisi II Viyana Kuşatması’nın başarısız olmasının nedenlerinden biri değildir?

A)   Viyana surlarının çok sağlam olması
B)   Osmanlı ordusunda yiyecek sıkıntısının başlamış olması
C)   Avusturya ordusunun çok güçlü olması
D)   Kuşatmanın uzun sürmesiyle Osmanlı askerlerinin yorulması
6-   Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde çıkan iç isyanların nedenlerinden değildir?

A)   Devlet yönetimi ve otoritesinin bozulması
B)   Yeniçeri ocağı ve tımar sisteminin bozulması
C)   Sanat alanında daha çok mimari eserlere yer verilmesi
D)   Uzun süren savaşlar nedeniyle ekonominin bozulması

7-   II. Osman ( genç )’ın yeniçeri ocağını kaldırarak, yerine yeni bir teşkilat kurmak istemesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A)   Mali gelirlerin azaldığına
B)   Askeri sistemin bozulduğuna
C)   Yetenekli kişilerin yönetime geçirilmek istendiğine
D)   Islahatçı devlet adamlarının halk tarafından desteklendiğine


8-   1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’na göre Rusya;
I-   İstanbul’da elçi bulundurabilecek,
II-   Kapitülasyonlardan yararlanacak,
III-   Karadeniz’de donanma bulundurabilecek
IV-   Osmanlı yönetimindeki Ortodoksların haklarını koruyabilecekti.
Yukarıdaki antlaşma maddelerinden hangisiyle Rusya, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma hakkı elde etmiştir?

A) I        B) II      C) III                D) IV

9-   Lale Devri’nde;
-   İlk Türk matbaası kurulmuştur.
-   Yeniçerilerden itfaiye bölüğü kurulmuştur.
-   Sadabad Kasrı ve III Ahmet çeşmesi yapılmıştır.
Buna göre Lale Devri’nde aşağıdaki alanların hangisinde yenilik yapıldığı söylenemez?

A) Askeri                                 B) Kültürel
C) Mimari                                D) Siyasi


10-   Osmanlı tarihinde görülen;
-   Genç Osman’a karşı yeniçerilerin ayaklanması
-   Lale Devri’nin Patrona Halil isyanıyla sona ermesi
-   Nizam-ı Cedit’e karşı Kabakçı Mustafa isyanının çıkması
gibi olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Askerler tarafından çıkarılmışlardır.
B)   Yenilik karşıtları tarafından çıkarılmışlardır.
C)   Çıkışlarında en önemli sebep ekonomik nedenlerdir.
D)   Halk tarafından desteklenmişlerdir.

11-   Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda yaptığı ıslahatlarda askeri yeniliklerin ön planda olması, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A)   Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edilmesinin
B)   Diğer alanlarda ıslahatlara gerek duyulmamasının
C)   Yapılan savaşlarda yenilgilerin alınmasının
D)   Osmanlı Devleti’nin askeri bir devlet olmasının

12-   Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin özelliklerinden biri değildir?
A)   Pasarofça antlaşmasıyla başlamış, Kabakçı Mustafa ayaklanmasıyla sona ermiştir.
B)   Avrupa’nın önemli merkezlerine elçiler gönderilmiştir.
C)   Dönemin hükümdarı III. Ahmet’tir.
D)   Yapılan ıslahatlarda Batının etkisi görülmektedir.

13-   Kanuni döneminde, Fransa’ya verilen kapitülasyonlar 1740 yılında sürekli hale getirilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A)   Osmanlı ekonomisinin bozulmasına
B)   Fransa ile ittifak yapılmasına
C)   Osmanlı ordusunun güçlenmesine
D)   Merkezi otoritenin güçlenmesine

14-   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda imzalamış olduğu kazançlı bir antlaşmadır?
A) Pasarofça                      B) Belgrat
C) Küçük Kaynarca           D) Yaş

15-   I- Kara Mühendishanesi- I. Mahmut
II- Deniz mühendishanesi- III. Mustafa
III- Sürat topçuları- I Abdülhamit
IV- Nizam-ı Cedit- III. Selim
Yukarıdaki yenilik ve padişah eşleştirmelerinden yanlış olanı hangisidir?

A) I            B) II               C) III                D) IV
16- Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda çıkan iç isyanların sonuçlarından biri değildir?

A)   Değerli devlet adamları hayatını kaybetmiştir.
B)   Devlete duyulan güven sarsıldı.
C)   Merkezde ve Anadolu’da yaşam durgunlaştı.
D)   Devlet otoritesi güçlenmiştir.

17-   XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve Rusya arsındaki savaşların genel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Rusların sıcak denizlere ulaşma politikası
B)   Osmanlı Devleti’nin topraklarını genişletmek istemesi
C)   Büyük devletlerin Rusları kışkırtması
D)   Rusların Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmek istemesi

18-   Osmanlı Devleti’nde ilk kez kapsamlı bir bütçe hazırlayan yenilikçi devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genç Osman          B) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
C) IV: Murat               D) Tarhuncu Ahmet Paşa

19-   XVII. yüzyılda yapılan ıslahat hareketlerinin başarılı olamamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)   Sorunlara köklü çözümler üretilememesi
B)   Avrupa’daki yeniliklerin örnek alınması
C)   Islahatların bir devlet politikası olmaması
D)   Islahatların şiddet ve baskıya dayalı olması

20-   III. Selim ıslahatlarından hangisi dış siyasete önem verildiğinin bir göstergesidir?

A)   Önemli Avrupa başkentlerinde elçilikler açılması
B)   Avrupa’da yazılmış bazı teknik kitapların Türkçeye çevrilmesi
C)   Nizam- Cedit ordusunun kurulması
D)   Yerli kullanılmanın teşvik edilmesi

NOT: HER SORU 5 ( BEŞ ) PUANDIR.

BAŞARILAR…
« Son Düzenleme: 22 Mart 2007 Perşembe, 00:52:25 Gönderen: Admin » Logged


   
SOSYAL BİLGİLER CD ve DVD SETLERİ   
www.sosyalbilgiler.info
  &  
   
www.ogretmenweb.com
  &  
   
www.sosyalbilgilerogretmeni.com   
MEB Bağlantısı ile Dosya İndirme Sorunu Kesin Çözümü   
Nasıl Dosya İndiririm?


   
Nasıl Dosya Yüklerim?   
Sosyal Bilgiler DEV Paylaşım Alanı - Facebook Grubuna Kat
GÜL
Ziyaretçi
« Yanıtla #1 : 12 Mart 2007 Pazartesi, 09:59:25 »

TEŞEKKÜRLER
Logged
*
Üye Grubu : Bir
İşi : Öğretmen
Nerden :
Mesaj Sayısı : 3
Konu Sayısı : 0
Üye No : 1687
Rep Gücü : 0
Offline Offline

« Yanıtla #2 : 12 Mart 2007 Pazartesi, 20:58:41 »

en son yazılı değilmiş
Logged

VASİYET
*
Üye Grubu : Bir
Nerden :
Mesaj Sayısı : 1
Konu Sayısı : 0
Üye No : 810
Rep Gücü : 0
Offline Offline

« Yanıtla #3 : 19 Mart 2007 Pazartesi, 19:02:21 »

HOCAM HAZIRLADIĞINIZ SORULAR ÇOK GÜZEL.FAYDALANMAMIZA VESİLE OLDUĞUNUZ İÇİN TŞK EDERİM.
Logged
*
Üye Grubu : Bir
Nerden :
Mesaj Sayısı : 1
Konu Sayısı : 0
Üye No : 2339
Rep Gücü : 0
Offline Offline

« Yanıtla #4 : 19 Mart 2007 Pazartesi, 20:36:58 »

değerli hocam yarın yazılı için soru hazırlayacaktım.Hazırladığınız sorular çok güzel, ellerinize sağlık.Teşekkür ederim.
Logged
Yönetici
Nerden :
Mesaj Sayısı : 104
Konu Sayısı : 1
Üye No : 1201
Rep Gücü : 30
Offline Offline

« Yanıtla #5 : 22 Mart 2007 Perşembe, 09:32:32 »

teşekkürler
Logged

Sosyal Bilgiler DEV Paylaşım Alanından Nasıl Dosya İndirilir?

   
**
Üye Grubu : Araş Gör
Nerden :
Mesaj Sayısı : 36
Konu Sayısı : 0
Üye No : 218
Rep Gücü : 1
Offline Offline

« Yanıtla #6 : 23 Mart 2007 Cuma, 20:30:09 »

hocam teşekkürler,güzel olmuş
Logged
**
Üye Grubu : Araş Gör
Nerden :
Mesaj Sayısı : 20
Konu Sayısı : 6
Üye No : 394
Rep Gücü : 2
Offline Offline

« Yanıtla #7 : 24 Mart 2007 Cumartesi, 17:20:11 »

eline sağlık 
Logged
**
Üye Grubu : Araş Gör
Nerden :
Mesaj Sayısı : 44
Konu Sayısı : 0
Üye No : 2567
Rep Gücü : 0
Offline Offline

« Yanıtla #8 : 24 Mart 2007 Cumartesi, 22:43:37 »

emeklerinize sağlık arkadaşlar.....
Logged
*
Üye Grubu : Bir
Nerden :
Mesaj Sayısı : 5
Konu Sayısı : 0
Üye No : 2512
Rep Gücü : 0
Offline Offline

« Yanıtla #9 : 25 Mart 2007 Pazar, 16:40:40 »

teşekkürler
Logged
***
Üye Grubu : Uzman
Nerden :
Mesaj Sayısı : 73
Konu Sayısı : 11
Üye No : 82
Rep Gücü : 2
Offline Offline

« Yanıtla #10 : 27 Mart 2007 Salı, 18:22:29 »

çok teşekürler hocam
Logged
**
Üye Grubu : Araş Gör
Nerden :
Mesaj Sayısı : 14
Konu Sayısı : 1
Üye No : 1274
Rep Gücü : 0
Offline Offline

« Yanıtla #11 : 29 Mart 2007 Perşembe, 10:44:53 »

teşekkürler sorular çok güzel
Logged
**
Üye Grubu : Araş Gör
Nerden :
Mesaj Sayısı : 36
Konu Sayısı : 0
Üye No : 912
Rep Gücü : 1
Offline Offline

« Yanıtla #12 : 06 Nisan 2007 Cuma, 21:02:06 »

SAĞOLUN
Logged
****
Üye Grubu : Doçent
Nerden :
Mesaj Sayısı : 108
Konu Sayısı : 0
Üye No : 1492
Rep Gücü : 0
Offline Offline

« Yanıtla #13 : 06 Mayıs 2007 Pazar, 20:37:43 »

teşekkürler
Logged
Yönetici
Nerden :
Mesaj Sayısı : 501
Konu Sayısı : 24
Üye No : 2005
Rep Gücü : 19
Offline Offline

« Yanıtla #14 : 21 Mayıs 2007 Pazartesi, 07:34:23 »

Teşekkür ederim hocam. Ellerinize sağlık
Logged

Ya yeni bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız.
**
Üye Grubu : Araş Gör
Nerden :
Mesaj Sayısı : 38
Konu Sayısı : 0
Üye No : 3040
Rep Gücü : 0
Offline Offline

« Yanıtla #15 : 20 Mayıs 2008 Salı, 22:07:55 »

TEŞEKKÜRLER Kahkaha
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

|Site Map | Arşiv | Arşiv2 | Wap | Wap2 | Wap Forum | XML | Rss
MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

www.ogretmenweb.com & www.sosyalbilgiler.info & www.sosyalbilgilerogretmeni.com
XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli! Dilber MC Theme by HarzeM
Bu Sayfa 0.126 Saniyede 19 Sorgu ile Oluşturuldu